Descriere proiect

Proiectul implementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu,
“Specializare şi perfecţionare în vederea îmbunătăţirii competenţelor profesionale ale personalului Serviciului Public de Ocupare (SPO)” este cofinanţat din Fondul Social European Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi se derulează, în perioada ianuarie 2014 – iulie 2015, în regiunile din Centrul şi Nord-Est-ul ţării.

Se înscrie pe:

Axa prioritară 4: „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” Domeniul major de intervenţie 4.2: „Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare”

Parteneri ai proiectului: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, SC PALACE DUMBRAVA Sibiu SRL, Asociaţia Inceptus Romania

PROIECTUL ARE CA OBIECTIVE GENERALE:

 • creșterea nivelului de competențe profesionale pentru 300 de angajați SPO;

 • adaptarea acestora la noile cerințe în domeniu;

 • furnizarea de servicii de ocupare și asistență adaptate clienților.

IAR CA OBIECTIVE SPECIFICE:

 • actualizarea profilelor profesionale specifice pentru personalul SPO;

 • gestionarea sistemului de formare profesională a personalului propriu;

 • dezvoltarea competenţelor profesionale şi sociale ale personalului propriu al SPO în ocupații corelate cu serviciile furnizate prin oferirea a 4 cursuri de perfecţionare pentru un număr de 300 de persoane.

INDICATORI SUPLIMENTARI:

Indicatori de realizare imediată (output):

 1. strategie de formare profesională a personalului propriu pe termen scurt;
 2. strategie de formare profesională a personalului propriu pe termen lung;
 3. raport - privind cererea de competenţe şi nevoile specifice de formare profesională a personalului propriu;
 4. strategie de dezvoltare a profilelor profesionale;
 5. raport privind cerinţele profesionale specifice ale posturilor existente în structura SPO.

INDICATORI DE PROGRAM:

 • Numărul personalului instruit 300 persoane;

 • Numărul de studii analize, rapoarte, strategii – Serviciul public de ocupare – 5.

INDICATORI DE REZULTAT:

 • Ponderea personalului instruit cu certificate de absolvire – (minim 90%);

 • Numărul de participanţi la instruire certificaţi - Serviciul Public de Ocupare – 270

GRUPUL ŢINTĂ:

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este format din 300 de funcţionari publici din 12 instituţii publice de ocupare, respectiv Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Sibiu, Alba, Mureș, Brașov, Harghita, Covasna, Vaslui, Iași, Botoșani, Neamț, Suceava, Bacău.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

Proiectul are 6 activități cu 25 de subactivități eșalonate pe 18 luni, după cum urmează:

A1. Managementul proiectului;

A2. Achiziţii publice;

A3. Informare şi publicitate;

A4. Gestionarea sistemului de formare profesională a personalului propriu SPO;

A5. Organizarea şi susţinerea programelor de formare profesională;

A6. Evaluarea şi Certificarea.

JUSTIFICAREA IMPLEMENTĂRII:

În cadrul unei economii actuale dinamice, aflată într-un permanent proces de transformări esenţiale, se distinge necesitatea adaptării, completării şi îmbunătăţirii actualelor tehnici şi instrumente care să conducă la implementarea Strategiei Europene de Ocupare, fapt ce presupune căutarea în permanenţă a posibilităţilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor. Din acest motiv, se impune, creşterea ratei de cuprindere a adulților în programe de învățare continuă, pentru realizarea obiectivelor pe termen lung ale strategiei de ocupare și realizarea priorității care se referă la creșterea continuă a calității serviciilor oferite de SPO.

Dobândirea unei diplome relevante pentru succesul în carieră, eliminarea riscului de a-şi pierde locul de muncă pe viitor, îmbunătăţirea capacităţii personalului SPO de a soluţiona problemele reale cu care se confruntă zi de zi, specializarea, perfecţionarea şi asigurarea unitară a serviciilor pe întreg teritoriul ţării precum şi dezvoltarea competenţelor de comunicare internă şi externă ale angajaţilor SPO sunt necesare furnizării de servicii inovatoare, specializate, pentru client.

BUGETUL PROIECTULUI:

Valoare totală: 9.443.094 lei

Finanţare nerambursabilă: 7.082.320,50 lei

Chestionar de evaluare a calificărilor personalului SPO

Disclaimer

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Light Snow

0°C

Sibiu

Light Snow