Asociatia Inceptus Romania

Rol în proiect : Partener 3

ECHIPA DE IMPLEMENTARE:

  • Andrei Mihai Pop – Asistent proiect
  • Constantin Dorin Domuţă – Expert implementare
  • Andreea Anca Miclea – Expert implementare
  • Florin Radu Marincean – Expert financiar
  • Cristina Andra Domşa – Responsabil resurse umane

ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN PROIECT:

A1 – Managementul proiectului:

A1.4. Activităţi suport în proccesul de implementare;

A1.5. Activităţi generale de coordonare (managementul de proiect).

A5. - Organizarea şi susţinerea programelor de formare profesională:

A5.1. Realizarea şi tipărirea suportului de curs;
A5.2. Constituirea grupelor de cursanţi;
A5.4. Program: Informatica şi gestiunea ocupării şi formării;
A5.5. Program: Manager de proiect în parteneriat public privat;
A5.6. Program: Parteneriatul social în domeniul serviciilor de ocupare şi formare;
A5.7. Program:Tehnici de ocupare. Elemente de creativitate.

A6. Evaluarea si Certificarea.

A6.1. Evaluarea cursanţilor;
A6.2. Certificarea absolvirii programului de formare profesională continua.

Organizare:

Asociaţia Inceptus România este o organizaţie non guvernamentală, cu personalitate juridică, ce are ca scop promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor între actorii care acţionează la nivel regional, inter-regional, naţional şi internaţional în vederea asigurării unei dezvoltări sustenabile prin implementarea de proiecte. În prezent, organizaţia are 30 angajaţi.

Conducere:

Președinte: Pop Mihai Andrei

Obiectul de activitate al organizaţiei:

Asociatia are ca obiect de activitate dezvoltarea şi derularea de proiecte şi programe în scopul promovării dezvoltării economiei sociale, a educaţiei pe tot parcursul vieţii, a învăţământului superior non-universitar, a măsurilor active de ocupare, a egalităţii de şanse, a îmbătrânirii active, a TIC şi a dezvoltării durabile, precum şi în alte domenii de interes.

Este implicat în activităţi de informare, consiliere si mediere, în furnizare de cursuri de formare profesională, în organizare şi derulare de evenimente, campanii de informare şi de conştientizare, campanii publicitare, în sprijinirea activă a cetăţenilor, în special a tinerilor, prin acţiuni de facilitare a inserţiei pe piaţa muncii. Oragnizaţia este activ implicată în susţinerea şi crearea de noi parteneriate în domeniul resurselor umane, fiind membru activ în Pactul Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială Nord Vest.

Servicii oferite:

Asociaţia urmăreşte implicarea în acţiuni sociale şi de voluntariat, promovarea incluziunii sociale, furnizare de măsuri active de ocupare precum şi cursuri de formare profesională.

Organizaţia este acreditată ca furnizor de servicii de informare și consiliere, mediere pe piața muncii şi furnizor autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări pentru derularea de programe de formare profesională în ocupaţiile:

Inspector Resurse Umane;
Expert achizitii publice;
Manager de proiect.

Scopul asociaţiei este de a promova şi dezvolta parteneriatele între actorii care acţionează la nivel regional, inter-regional, naţional şi internaţional în vederea asigurării unei dezvoltări sustenabile prin implementarea de proiecte.

Contact:

  • Adresa: Strada Avram Iancu, nr. 32 A, Cluj Napoca
  • Adresa E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • Adresa Web: www.inceptus.ro
  • Telefoane: 0786 171 720

Chestionar de evaluare a calificărilor personalului SPO

Disclaimer

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Light Snow

0°C

Sibiu

Light Snow