SC Palace Dumbrava S.R.L. Sibiu

Rol în proiect : Partener 2

ECHIPA DE IMPLEMENTARE:

 • Doina Belaşcu – Asistent manager
 • Angela Marieta Muntean – Expert financiar
 • Liliana Lucica Neagoe – Responsabil resurse umane
 • Sorin Bogdan – responsabil grup ţintă
 • Andreea Crăciun - Secretară
 • Bianca Simona Baican – Expert cercetare socială
 • Roxana Ioana Hosu - Expert cercetare socială
 • Sorin Petraru - Expert cercetare socială
 • Ligia Mureşan – Consilier asistenţă psihosocială
 • Diana Adriana Popârlan – Consilier asistenţă psihosocială
 • Steluţa Edith Zaig – Expert comunicare
 • Nicolae Aron – Expert comunicare
 • Radu Nechit – Expert comunicare

ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN PROIECT:

A1 – Managementul proiectului:

A1.4. Activităţi suport în procesul de implementare;

A1.5. Activităţi generale de coordonare (managementul de proiect).

A3 – Informare şi publicitate:

A3.1. Realizare materiale de promovare, recepţie şi distribuire;

A3.2. Comunicate de presă şi anunţuri în presa scrisă;

A3.3. Comunicare;

A3.4. Conferinţe de presă;

A3.5. Organizare eveniment lansare proiect;

A3.6. Organizare eveniment închidere proiect.

A4. Gestiunarea sistemului de formare profesională a personalului propriu:

A4.1. Evidenţa calificărilor personalului propriu SPO;

A4.2. Cererea de competenţă şi nevoi specifice de formare profesională a personalului propriu SPO;

A4.3. Identificarea, revizuirea şi actualizarea profilelor profesionale specifice pentru personalul SPO.

A5. Organizarea şi susţinerea programelor de formare profesională:

A5.3. Evaluarea şi autoevaluarea personalităţii.

Organizare:

SC Palace Dumbrava SRL Sibiu este o companie privată cu activitate relevantă în domeniul HORECA (HOTELIER, RESTAURANT, CATERING), având ca obiect de activitate, prestarea de servicii turistice. Funcţionează în baza legii nr. 31/1990, sub formă de societate cu răspundere limitată fiind persoană juridică română.

Activitatea pe care o desfăşoară societatea comercială este bine structurată şi se realizează în spaţii deosebite, bine amenajate şi dotate cu mijloace specifice serviciilor de alimentaţie publică şi hoteluri cu restaurante a căror tehnicitate şi productivitate se aliniază la standardul anilor curenţi.

La sfâşitul anului 2013, numărul mediu de salariaţi ai societăţii era de 121 de persoane, în timp ce numărul efectiv de salariaţi înregistrat la 31 decembrie 2013 era de 125 de persoane.

Conducere:

Administrator: Minea Camelia-Bianca

Director general: Aron Nicolae

Servicii oferite:

 • alimentaţie publică, în restaurante cu serie completă;
 • servicii de cazare în hotel cu restaurant.

Conform obiectului de activitate din statut şi actului constitutiv, ponderea principală a activităţilor este reprezentată de serviciile de alimentaţie publică în restaurante cu serie completă şi de cazare în hotel cu restaurant. Administratorii societăţii s-au preocupat de diversificarea şi creşterea continuă a serviciilor oferite prin acest sistem de lucru, precum şi pentru ridicarea calităţii în toate structurile de organizare şi funcţionare ale societăţii.

Serviciile de turism şi hoteliere oferite până în prezent, întregesc portofoliul companiei situând-o în topul firmelor de acest gen.

Întreaga gamă de servicii oferite de către societate, în complexitatea şi varietatea lor, este realizată de o structură de personal bine ancorată în contextul general în care îşi desfăşoară firma activitatea. În perspectiva punerii în valoare a resurselor de care dispune, compania şi-a îndreptat atenţia îndeosebi către consolidarea relaţiilor de colaborare existente, dar şi spre orientarea către noi segmente de clienţi, familii cu copii în căutarea de pachete de vacanţă care să includă servicii complete de cazare, masă, facilităţi de relaxare şi menţinere în formă, opţiuni de divertisment.

Din 1995, când a luat naştere, societatea a evoluat continuu înregistrând o serie de transformări prin care-şi dezvoltă obiectul de activitate precum şi serviciile oferite. Astfel, dacă la începuturile existenţei, compania oferea servicii de 4 stele prin Hotelul Palace Dumbrava , în prezent, în urma încheierii contractului de franciză (din 2005) cu brandul internaţional Hilton Hotels &Resorts, oferă clienţilor servicii de 5 stele, fiind singurul hotel din judeţ care se ridică la acest nivel.

Ideal situat la liziera pădurii Dumbrava, într-un cadru natural deosebit de frumos şi liniştit, la 4 km de centrul Sibiului, într-un peisaj marcat de prezenţa stejarilor seculari, ce a fost completat cu rafinament, pentru a crea un ambient menit a răspunde celor mai exigente pretenţii în domeniul turismului individual sau de grup, Hotel Hilton este un resort de 5 stele ce conturează imaginea uneia din cele mai apreciate locaţii din ţară, aflat la marginea Sibiului, în imediata vecinătate a Pădurii Dumbrava, parc natural, monument al naturii.

Referitor la dezvoltarea activităţii, managementul companiei s-a preocupat permanent de eficientizarea businessului prin controlul costurilor şi creşterea veniturilor.

Compania a creat compartimente noi, absolut necesare activităţii pentru realizarea unei politici riguroase de personal şi de promovare şi vânzare a produselor şi serviciilor.

S-au înfiinţat compartimente distincte de marketing şi publicitate, de contractări, de colaborare cu agenţiile de turism locale şi internaţionale.

Domeniul principal de activitate:

 • RESTAURANTE
 • HOTELURI şi MOTELURI CU RESTAURANT

Alte activităţi care se desfăşoară în cadrul societăţii: Cercetare – dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

Scopul companiei este:

 • oferirea de servicii turistice ireproşabile celor mai exigente cerinţe ;
 • creşterea eficienţei economice, reducerea costurilor şi creşterea rentabilităţii;
 • creşterea nivelului de satisfacţie a clienţilor;
 • îmbunătăţirea performanţelor proceselor, dezvoltare produse-servicii şi eficientizarea activităţilor firmei;
 • creşterea performanţei personalului, satisfacţia angajaţilor, creşterea competenţelor şi creşterea aptitudinilor pentru acţiune.

Contact:

Chestionar de evaluare a calificărilor personalului SPO

Disclaimer

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Light Snow

0°C

Sibiu

Light Snow